فهرست قیمت بخش‌های مختلف مرتبط با پارنو

ردیف

شرح امکانات و افزونه‌ها

قیمت (تومان)

1

نسخه پایه بتنی (کنترل، دفترچه محاسبات،ترسیم)

12,800,000

2

نسخه پایه فولادی (کنترل، دفترچه محاسبات،ترسیم)

12,800,000

3

کنترل، طراحی و ترسیم دیوار برشی

7,400,000

4

کنترل، طراحی و ترسیم فونداسیون

7,400,000

5

کنترل، طراحی و ترسیم انواع سقف

7,400,000

6

طراحی و ترسیم اتصالات فولادی

7,400,000

7

افزونه پارنوپلاس

4,500,000

8

خدمات شارژ سالیانه S.U.M

2,200,000

دی ان ان