خانواده پارنو

تاریخچه بروزرسانی

بروزرسانی نرم‌افزارهای پارنو و پارنوپلاس نسخه 3.9.99 - 1403/01/29

فهرست تغییرات پارنو:

- به روز شدن دفترچه راهنمای کاربری پارنو
- اضافه شدن پشتیبانی از ایتبس نسخه 21
- اضافه شدن قابلیت تعریف مجزای میلگرد بالا و پایین تیر
- اضافه شدن قابلیت فراخوانی پروژه از طریق API در منوی پرونده
- اضافه شدن بخش مدیریت مدل‌های تکمیلی پروژه برای مدیرت هر نوع داده تکمیلی پروژه و امکان انتخاب نوع تاثیرگذاری پوش اطلاعات همزمان با مدل اصلی
- اضافه شدن میلگرد گونه به ترسیم‌های تیر و فونداسیون‌های با ارتفاع بیشتر از 90 سانتیمتر
- اضافه شدن جزئیات موقعیت میلگرد تقویتی فونداسیون از نزدیک‌ترین  آکس ستون
- اضافه شدن کنترل درصد میلگرد تیر (حداکثر 2.5%)  با لحاظ کردن مهار میلگردها در دهانه‌های مجاور
- اضافه شدن امکان انتخاب محل وصله میلگردهای سراسری بالای تیر در وسط دهانه تیر
- رفع مشکل مربوط به ترسیم نمای دیوار برشی دارای بازشو
- رفع باگ مربوط به محاسبه طول همپوشانی میلگردهای U شکل عرضی فونداسیون
- رفع باگ مربوط به ترسیم نوارهای با عرض‌ متغیر در طول نوار
- اضافه شدن امکان تعاریف اختصاصی در نوارهای فونداسیون
- رفع باگ عدم تشخیص چاله آسانسور در برخی پروژه‌های فونداسیون
- اصلاح کنترل حداقل درصد مجاز میلگردهای عرضی فونداسیون
- رفع برخی ایرادات ترسیمی در پروژه‌های فونداسیون کاربران
- رفع برخی باگ‌های به وجود آمده در پروژه‌های کاربران

فهرست تغییرات پارنو پلاس:

- اضافه شدن دفترچه راهنمای کاربری پارنوپلاس
- اضافه شدن مدلسازی راه‌پله و ویرایش و حذف آن
- اضافه شدن مدلسازی تیر کنسول و ویرایش و حذف آن
- اضافه شدن مدلسازی دیوار برشی و ویرایش و حذف آن
- اضافه شدن مشاور سازه‌ای برای ضخامت دیوار برشی
- اضافه شدن قابلیت مدلسازی چند خرپشته و حذف آنها
- تغییر کلی ساختار منوها برای ایجاد ارتباط راحت‌تر کاربر با برنامه
- رفع باگ مربوط به چرخش ستون‌های مستطیلی بعد از انتقال به ایتبس
- رفع باگ مربوط به عدم اعمال تنظیمات مدلسازی در مدل ایتبس شامل: کد ارتفاعی تراز پایه، اتصال پای ستون، اتصال تیر به ستون، ضرایب ترک خوردگی تیرها، ضرایب ترک خوردگی ستون، نواحی صلب انتهایی
- اصلاح محاسبه مولفه قائم زلزله در کنسول‌ها
- اضافه شدن امکان ذخیره‌سازی پروژه قبل از اتمام آن
- رفع باگ مربوط به فراخوانی کف‌ها در ایتبس
- اضافه شدن امکان حذف ستون
- رفع مشکل ساخت مقاطع ستون با تعداد میلگرد بالا
- رفع باگ مربوط به بازخوانی پروژه‌های قبلی
- تغییر اعمال ضریب زلزله از طبقه همکف تا طبقه بام (عدم اعمال بار زلزله به خرپشته)
- رفع مشکل اختصاص و نمایش تیرهای پیرامونی که به صورت دستی به عنوان تیر پیرامونی انتخاب می‌شوند.
- رفع مشکل بازگشتن به حالت اولیه تعاریف پروژه بعد از ورود مجدد به این پنجره
- رفع مشکل آپدیت نشدن تعداد طبقات در پنجره بارگذاری بعد از تغییر تعداد طبقات
- هوشمندسازی تخصیص تیر پیرامونی به صورت دستی، در حالت افزودن تیرهای مربوط به دیوار اطراف راه‌پله ( عدم بارگذاری تیرها خرپشته)
- اصلاح وزن بتن ایجاد شده در ایتبس بر اساس مشخصات تعریف شده در پارنوپلاس
- رفع برخی باگ‌های برنامه که منجر به بسته شدن برنامه می‌شد.


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 3.9.40 - 1402/08/21

- اضافه شدن طراحی و ترسیم اتصال خمشی تیر به ستون فولادی از نوع پیچی با ورق روسری و زیرسری (BFP)
- طراحی و محاسبه دقیق برش دوطرفه (پانچ) در فونداسیون
- تقسیم‌بندی نواحی فونداسیون برای میلگردگذاری عرضی و ترسیم پلان جداگانه برای نمایش میلگردهای عرضی و سنجاقی‌ها
- ترسیم پلان جداگانه برای درج نام مقاطع در طول نوارهای فونداسیون
- ترسیم مقطع فونداسیون در سه حالت میلگرد عرضی (یو شکل بدون اورلپ، یو شکل با اورلپ و تنگ بسته)
- اضافه شدن وصله میگردهای طولی ستون به روش عدم وصله پوششی (کوپلر یا فورجینگ)
- محاسبه تعداد نقاط وصله میلگرد ستون بر حسب سایز میلگرد
- شناسایی هوشمند تیرهای کنسولی و ترسیم خاموت‌گذاری ویژه منطبق بر مبحث نهم ویرایش ۱۳۹۹
- اضافه شدن فراخوانی مستقیم مدل ایتبس و سیف از طریق API برای داده‌های تکمیلی پروژه در بخش پارنوپلاس
- اضافه شدن فرمت ACCDB جهت افزودن داده‌های تکمیلی ۲۵ و ۵۰ درصد
- اضافه شدن ترسیم ورق تقویتی تیر فولادی در پلان تیرریزی
- بهبود چیدمان میلگردهای سراسری فونداسیون و اضافه شدن گزینه تلرانس طول برای تیپ‌بندی مناسب‌تر میلگردهای مورب
- اضافه شدن گزینه برای یکپارچه‌سازی المان‌های قاب مهاربندی که در یک تیپ قرار نگرفتن (در بخش کاوشگر پروژه)
- اصلاح حالت بار زنده و ترکیب بارهای تولید شده توسط پارنو پلاس جهت فراخوانی در ایتبس
- بهبود ترسیم ستون‌های بتنی با مقطع دایره
- رفع برخی خطاها و باگ‌های گزارش شده توسط کاربران


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 3.8.0 - 1402/02/11

- افزودن طراحی و ترسیم اتصال مفصلی تیر به ستون از نوع نبشی نشیمن تقویت نشده
- افزودن جزئیات سه‌بعدی اتصال خمشی WFP  و اتصال مفصلی نبشی نشیمن تقویت نشده
- امکان فراخوانی مدل فونداسیون از نسخه 2020 SAFE با استفاده از پایگاه داده اکسس
- امکان فراخوانی مستقیم مدل فونداسیون با قابلیت  API از نسخه 2020 SAFE (ویژه افزونه پارنوپلاس)
- امکان فراخوانی مدل سقف از نسخه 2020 SAFE با استفاده از پایگاه داده اکسس
- امکان فراخوانی مستقیم مدل سقف با قابلیت  API از نسخه 2020 SAFE (ویژه افزونه پارنوپلاس)
- جانمایی و ترسیم دقیق میلگردهای سراسری در پلان فونداسیون به همراه لیستوفر
- اضافه شدن نسبت برش طراحی به مقاومت موجود در قسمت نتایج طراحی سقف تیرچه‌بلوک
- افزودن برخی گزارش‌های خطا هنگام طراحی و ترسیم سقف‌ها
- تغییر نام نوارهای طراحی فونداسیون با شماره اندیس Fi در پلان‌های ترسیمی
- افزودن جزئیات مقطع سقف وافل در راستای X , Y
- رفع برخی خطاهای جزیی گزارش شده توسط کاربران و بهبود عملکرد نرم‌افزار


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 3.6.0 - 1401/10/14

- افزونه طراحی و ترسیم اتصالات فولادی – اتصال خمشی تیر به ستون WFP (برای کاربرانی که تهیه نموده‌اند)
- ترسیم نمودارهای لنگر و نیروی برشی طراحی اتصال بر حسب فاصله تشکیل مفصل پلاستیک از بر ستون
- اضافه شدن طراحی و ترسیم سقف تیرچه‌بلوک به افزونه سقف
- نمایش تیرچه‌ها در نمای سه‌بعدی سازه با امکان انتخاب بر اساس نام تیپ تیرچه و طبقه
- مهار جانبی میلگردهای سراسری تیرها در قاب با شکل‌پذیری ویژه در ناحیه بحرانی با استفاده از خاموت سنجاقی مطابق مبحث نهم ویرایش 1399
- امکان انتخاب حالت بار و ترکیب بارهای مورد نیاز در پروژه هنگام ایمپورت مستقیم فایل از ایتبس
- تفکیک حالت بار ثقلی و لرزه‌ای برای کنترل‌های منظمی و رفتاری سازه
- توسعه امکانات تعریف مقاطع فولادی برای ساخت مقاطع نورد شده سه تایی و تکمیل پروفیل‌های CPE , UPA
- اضافه شدن ترسیم المان‌های خارج از تراز طبقه (رفرنس پلان یا نیم طبقه) در یک پلان مجزا
- تکمیل ترکیب بارهای ساخته شده در خروجی پارنوپلاس برای ایجاد فایل اولیه ایتبس
- رفع برخی خطاهای تیپ‌بندی و ترسیم دیوارهای برشی
- رفع خطای لیستوفر فونداسیون در حالت گسترده
- رفع برخی خطاهای جزیی گزارش شده توسط کاربران و بهبود عملکرد نرم‌افزار


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 3.1.0 - 1401/04/10

- افزونه طراحی و ترسیم انواع سقف (برای کاربرانی که تهیه نموده‌اند)
- اضافه شدن قابلیت خروج از محوریت المان‌ها (تیر و ستون‌های لبه‌ای)
- اضافه شدن دستور برش بهینه میلگرد به تفکیک هر طبقه یا طبقات انتخابی
- اضافه شدن تلرانس گرد کردن طول میلگردها به دلخواه کاربر
- اضافه شدن مقیاس ترسیم مقطع تیر (1:20 و  1:25)
- اضافه شدن امکان درج یا عدم درج پوزبندی میلگردها در نقشه
- اضافه شدن امکان وصله ستون طبقه اول در ناحیه میانی یا پایینی ستون
- اضافه شدن امکان تعریف نوع نوارهای فونداسیون به صورت مستقل
- بهبود کیفیت ترسیم پلان میلگردهای تقویتی
- اصلاح ضریب مدول الاستیسیته بتن در فایل خروجی پارنوپلاس
- اصلاح خاموت‌گذاری ستون پرفشار در قاب خمشی با شکل‌پذیری ویژه
- اصلاح تغییرات آکس‌بندی ستون و جابجایی ستون‌ها در خروجی پارنوپلاس
- اضافه شدن ترکیب‌های بارهای پوش در خروجی پارنوپلاس
- اصلاح سایز فونت متن خاموت‌گذاری در ستون‌ها جهت خوانایی بهتر هنگام پرینت نقشه
- اصلاح طول ناحیه میانی خاموت‌گذاری تیرها
- اصلاح ضریب زلزله شهر مشهد (خطرپذیری زیاد)
- رفع برخی خطاها در خروجی لیستوفر
- رفع خطای گزارش شده در ترسیم کلاف عرضی سقف تیرچه‌بلوک در پلان تیرریزی
- رفع خطای گزارش شده در ترسیم خاموت سنجاقی ستون


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 3.0.0 - 1400/11/08

- افزونه پارنوپلاس شامل استفاده از قابلیت API برای فراخوانی مستقیم پروژه از ایتبس و تولید فایل ورودی ایتبس با استفاده از پلان معماری پروژه
- تفکیک کردن المان‌های مورب به عنوان بادبند یا تیر مورب
- اضافه شدن لیستوفر میلگردهای مصرفی در دیوارهای برشی (طولی، عرضی و خاموت)
- بهبود الگوریتم ترسیم مقطع و نمای دیوارهای برشی مایل
-  بهبود الگوریتم ترسیم ستونک در طبقات
- اصلاح رابطه کنترل دریفت برای سازه 5 سقف
- اصلاح ضابطه و بندهای کنترل شکل‌پذیری در دفترچه محاسبات طبق ویراش جدید مبحث نهم
- رفع برخی خطاهای فراخوانی پروژه از ایتبس 2019 (قطر خاموت ستون، هاشور زدن پلان، جهت تیرریزی، وزن سقف)


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.6.0 - 1400/07/20

- فراخوانی مدل پروژه از نسخه‌های 2018 و 2019 ایتبس در پارنو
- امکان تخصیص تعاریف ترسیم به صورت گروهی و همزمان به چند تیپ تیر
- امکان جستجوی المان‌ها بر اساس نام آنها در ایتبس برای تغییرات تیپ‌بندی
- اضافه شدن پلان موقعیت (Key Plan) برای تیپ‌بندی ستون‌ها
- اضافه شدن زمان تناوب تحلیلی در محاسبه ضریب زلزله در منوی آکادمیک  
- اصلاح در شماره‌گذاری نام مقاطع ستون‌ها و چیدمان به ترتیب
- ویرایش خم میلگردهای طولی ستون در ناحیه فونداسیون و اصلاح متن خاموت‌های ستون در این بخش
- رفع باگ هنگام فراخوانی برخی پروژه‌ها


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.5.4000 - 1400/05/08

- افزونه کنترل و ترسیم سازه‌های فولادی (ویژه کاربرانی که نسخه پایه فولادی را خریداری کرده‌اند)
- امکان تعریف بانک مقاطع فولادی در پارنو به همراه تعریف انواع جوش ورق‌ها و پروفیل‌ها
- ترسیم المان‌های دارای گزارش خطای ترسیمی جهت تسهیل عیب‌یابی در طراحی ایتبس
- اضافه شدن امکان تعریف کاور بتن در نقشه فونداسیون
- امکان تعریف خاموت به دو صورت یو شکل و تنگ بسته در فونداسیون
- اضافه شدن گزارش خطای عدم تأمین طول کافی مهار خاموت یو شکل در مقطع فونداسیون
- اضافه شدن گزینه فونداسیون گسترده جهت عدم ترسیم و کنترل خاموت‌ها
- ترسیم مناسب‌تر میلگردهای طولی پیچشی در تیرها
- کاهش زمان انتظار ترسیم نقشه‌ها به میزان 50 درصد
- اضافه شدن گزینه برای ترسیم یا عدم ترسیم نامگذاری ستون‌ها در پلان فونداسیون (تقویتی)
- رفع خطای افزایش اعتبار از داخل برنامه (ویژه نسخه اعتباری پارنو)
- رفع خطای کنترل ویژه وقتی سیستم سازه‌ای قاب خمشی متوسط و دیوار برشی ویژه انتخاب شود
- رفع خطای فاصله خاموت میانی کمتر از فاصله اجرایی مورد دلخواه کاربر و تعداد بینهایت در لیستوفر
- رفع خطای محاسبه طول و تعداد خاموت در فونداسیون
- رفع خطای ترسیمی در ستون‌های غیر همتراز در ورژن 9 ایتبس
- رفع خطای محاسبه حجم بتن در فونداسیون
- کنترل کاور بتن تیر و ستون به میزان حداقل 4 سانتی‌متر مستقل از شرایط محیطی
- تکمیل برخی کنترل‌ها و محاسبات در دیوار برشی (المان مرزی و بازشوها)
- گزارش خطای حداقل قطر خاموت ستون وقتی در ایتبس 2016 کمتر از حد مجاز آیین‌نامه تعریف شده باشد
- رفع خطای گرافیکی و نمایشی المان‌های کف در نمایش سه‌بعدی پارنو
- اصلاح برخی تداخل‌ها در خط اندازه آکس پلان تیرریزی طبقات
- رفع خطای محاسبه طول وصله میلگردهای طولی تحتانی در فونداسیون
- رفع خطای ترسیمی ستون‌هایی که در دو طبقه یک المان تعریف شده باشند (در نسخه 9 ایتبس)


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.5.3230 - 1399/11/23

- اضافه شدن کنترل ضرایب ترک‌خوردگی اعضا برای مقاطعی که هیچ  اختصاصی در ایتبس نداشته‌اند.
- بهبود ترسیم کلاف‌های عرضی سقف تیرچه بلوک در بالکن‌ها و دهانه‌های خیلی کوچک
- ترسیم تیرهای با مقطع none  یا no design به صورت خطی در پلان تیرریزی طبقات
- رفع خطای ایجاد شده هنگام اجرای کنترل نقشه
- رفع خطای ارائه لیستوفر در پروژه‌های با ستونِ مقطع دایره‌ای
- بروزرسانی فایل راهنمای استفاده سریع از پارنو از داخل منوی راهنمای برنامه


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.5.2021 - 1399/11/10

تغییرات:

- امکان فراخوانی یک پروژه در قالب چند فایل MDB مجزا برای پروژه‌های بزرگ
- امکان تعریف تنظیمات اختصاصی برای هر تیپ دیوار برشی
- امکان تعریف تنظیمات اختصاصی برای نوارهای طراحی فونداسیون
- ترسیم دیوار برشی‌هایی که به صورت یونیفرم در ایتبس تعریف می‌شوند
- تشخیص ستون‌های لبه فونداسیون و ترسیم دقیق طرح لرزه‌ای آنها وقتی مدل فونداسیون نیز فراخوانی شده باشد
- گزارش حداقل میلگرد تعریف شده برای هر نوار طراحی فونداسیون
- تفکیک تعاریف فاصله‌های انتخابی کاربر برای ترسیم خاموت‌های تیر و ستون
- بهبود چینش خودکار تیرها به ترتیب از شماره یک الی آخر در کادرها
- برطرف شدن مشکلات مربوط به مقیاس کلی نقشه در اتوکد
- نمایش فیلم آموزشی هر بخش از تنظیمات و تعاریف در منوی مربوطه
- بهبود خاموت‌گذاری ستون‌ها در شکل‌های لوزی و یا سنجاقی به ویژه در ستون‌های با ابعاد کم
- اصلاح اندازه متن برخی از بخش‌های نقشه‌ها برای خوانایی بیشتر هنگام چاپ نقشه
- ترسیم خطی تیرها در پلان وقتی در ایتبس به صورت none تعریف شده‌اند
- گزارش لیستوفر نهایی میلگردها به ترتیب سایز از کوچک به بزرگ
- گزارش دقیق المان دارای خطای ترسیمی مطابق نامگذاری ایتبس
- امکان جداسازی تیرها به صورت تکی با اعمال حداکثر زاویه همراستایی تیپ تیرها با تعریف زاویه صفر
- رفع خطای مربوط به ترسیم میلگرد تقویتی نوار طراحی فونداسیون وقتی دو یا چند تکه معرفی شده باشد
- رفع خطای ترسیم ستون‌هایی که دو طبقه به صورت یک المان تعریف شده‌اند
- رفع خطای مربوط به در نظر گرفتن ضوابط شکل‌پذیری ستون (تنظیم محل وصله)
- رفع خطای حذف تعاریف اختصاصی در چندپارچه‌سازی تیپ تیر داری تعاریف خاص.
- رفع خطای مربوط به ترسیم کلاف عرضی در دهانه‌های کوچک
- رفع برخی خطاهای مربوط به ترسیم لیستوفر فونداسیون
- رفع خطای مربوط به لیستوفر خاموت تیرها
- رفع خطای اجرایی ابعاد ستون
- رفع خطای ترسیم ستون‌های دایره‌ای


بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.3.2500 - 1399/07/05

تغییرات:
- اضافه شدن آیین‌نامه مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 1399 در بخش کنترل، دفترچه محاسبات و ترسیم نقشه
- امکان ترسیم هر نوع دیوار برشی اعم از مستطیلی، خطی، لبه‌ای، نقطه‌ای، فلنجی و . . .
- فراخوانی فایل خروجی دیتای فونداسیون از نرم‌افزار SAFE به صورت مستقل از سازه و انجام کنترل‌ها و ترسیمات پی
- امکان تعریف نوع دیوار برشی و حائل و جداسازی آنها بر اساس نامگذاری پایرها
- اصلاح فاصله بین خاموت‌های ستون در ناحیه میانی
- کنترل خطای مدل‌سازی دیوار برشی در ایتبس شامل عدم انطباق مقطع تعریف شده در مدل و محیط section designer
- محاسبه حجم بتنی مصرفی در المان‌ها به تفکیک هر طبقه
- اضافه شدن گزینه ترسیم پلان میلگردهای تقویتی تیرها
- کنترل مغایرت تعریف میلگردهای ستون در مقطع دیوار برشی
- کنترل و گزارش خطای ناهمنام بودن پایرهای یک مقطع از دیوار برشی در یک تراز
- اضافه شدن گزینه ترسیم مقطع ستون در کنار نمای آنها
- اضافه شدن ترسیم ستون‌ها به صورت جدولی
- اصلاح طول ترسیمی میلگردهای تقویتی در فونداسیون
- نمایش توضیحات تکمیلی با دوبل کلیک روی گزاش‌های خطای ترسیمی در برخی کنترل‌ها
- اصلاح ریز بودن برخی فونت‌ها و علائم ترسیمی هنگام چاپ نقشه
- اصلاح میزان خطرپذیری زلزله برای شهرستان دهگلان (در استان کردستان)

بروزرسانی نرم‌افزار پارنو نسخه 2.2.1600 - 1399/05/15

تغییرات:
-  اضافه شدن امکان تعاریف و تنظیمات نقشه‌کشی به صورت اختصاصی برای هر طبقه
-  تغییر تیپ‌بندی تیرها به صورت همزمان با تعاریف اختصاصی تنظیمات نقشه‌کشی هر طبقه
-  خروجی لیستوفر پروژه در قالب فایل اکسل
-  خروجی لیستوفر پروژه به صورت مجزا و دسته بندی‌شده براساس طبقه و المان‌ها
-  تفکیک هوشمند المان‌هایی که در ایتبس در حالت NO DESIGN تعریف شده‌اند
-  امکان جداسازی المانی خاص از تیپ‌بندی هوشمند برنامه و تبدیل آن به یک تیپ مجزا
-  امکان جداسازی المانی خاص از تیپ‌بندی هوشمند برنامه و قرار دادن آن در المان‌های خارج از پروژه (عدم ترسیم)
-  تفکیک گزارش‌های کنترلی ترسیم و دسته‌بندی مناسب آنها
-  نمایش موردی و موضوعی گزارش‌ها به صورت تصویری برای تفهیم بیشتر خطای رخ داده به کاربر
-  اصلاح الگوریتم ترسیم دیوار برشی برای تطابق بیشتر مقطع و مدل دیوار برشی
-  اضافه شدن گزینه‌ای برای لحاظ نکردن میلگرد حداقل آیین‌نامه‌ای و استفاده از 1.33 برابر فولاد محاسباتی
-  اضافه شدن تعداد خاموت در ترسیم ستون‌ها
-  اصلاح مقدار طول وصله میلگردهای ستون
-  اصلاح ترسیم خاموت لوزی‌شکل در ستون
-  اصلاح گزارش‌های مربوط به حالت بار EXall , EYall در بخش کنترل سازه
-  رفع خطای انتخاب میلگرد ستون در حالت طراحی وتداخل آن با میلگردهای انتخابی در بخش تیر
-  اضافه شدن پیغام هشدار هنگامی که کادر انتخابی کوچک‌تر از المان‌های ترسیمی پروژه باشد
-  رفع خطای ترسیم ستون‌ها در حالت تعریف نیم‌طبقه و یا تعریف ستون یک تکه برای دو طبقه
-  رفع برخی خطاهای جزئی گزارش شده توسط کاربران

دی ان ان